1. Czy jest możliwość podjęcia stałej współpracy i na jakich warunkach ?
Tak. Jesteśmy zainteresowani podjęciem stałej współpracy z każdym, kto posiada, lub planuje rozpocząć zbiórkę, utylizację bądź recykling komputerów, monitorów, drukarek i innego sprzętu elektronicznego.
 
2. Jaka jest procedura płatności za utylizację i recykling ?
Zapłata za utylizację i recykling sprzętu elektronicznego odbywa się na podstawie faktury. Termin płatności wynosi zwykle 14 dni, jest jednak możliwość aby termin ten przedłużyć.
 
3. W jakim terminie przekazywane są karty odpadów i faktury ?
Karta przekazania odpadu oraz faktura jest do Państwa dostarczana pocztą, po dowiezieniu złomu do siedziby naszej firmy. Zwykle termin, w którym otrzymują Państwo te dokumenty nie jest dłuższy niż 3 dni robocze. Faktura i karta przekazania odpadu docierają do Państwa w dwóch kopiach, po podpisaniu jednej z nich, jest odsyłana na nasz adres.
 
4. Jak wygląda odbiór odpadu zużytych komputerów, monitorów i innych odpadów?
Przyjeżdżamy do Państwa firmy zgodnie z ustalonym terminem. Następnie towar jest ważony. Wagę poszczególnych urządzeń wpisuje się do wstępnego protokołu przejęcia odpadów, który sporządzany jest w dwóch jednakowych egzemplarzach - jeden dla Państwa, drugi dla nas. Protokół ten, oprócz ilości przekazanych odpadów elektronicznych, zawiera informacje na temat kwoty, którą Państwo muszą zapłacić, lub którą my zapłacimy Państwu.
 
5. Czy sprzęt komputerowy przeznaczony do utylizacji musi być kompletny ?
Nie. Komputery, oprócz samej obudowy, muszą zawierać przynajmniej jeden z elementów elektronicznych takich jak: płyta główna, karta dźwięku, stacja dyskietek, procesor. Puste obudowy, jeżeli jest ich przeważająca liczba, odbieramy bezpłatnie.
 
Witamy na naszych stronach.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, historią i rozwojem firmy oraz warunkami współpracy.
Zachęcamy również do zapoznania się z wszelkimi dokumentami, decyzjami i certyfikatami dotyczącymi działalności naszej firmy.
 decyzje  faq  historia
 
projektowanie stron Projekt i wykonanie:
chariot.pl
Jesteśmy członkiem programu
CZYSTY BIZNES